Halvert halveringstid for adopsjonssaker

I løpet av 2000 har Statens ungdoms— og adopsjonskontor (SUAK) halvert behandlingstiden for adopsjonssaker fra et halvt år til tre måneder.