Norske kyr får ulovlig benfôr

Mens kugalskap-smitten sprer seg på Kontinentet, har Statens Landbrukstilsyn hittil i år påvist ulovlige verdier av kjøttbenmel i hele 37 stikkprøver av norsk drøvtygger-fôr.