Flere navn på blokka

Kristenn Einarsson takket nei til sjefsjobben i NRK, men styreformann Torger Reve har flere navn på blokka.