Brudd på prosedyrer lå trolig bak nesten-ulykken

Mye tyder på at de normale prosedyrene for manuell togdirigering ble brutt da to tog ble sendt mot hverandre på samme spor ved Hamar søndag kveld. Jernbaneverkets uhellskommisjon regner med at det vil ta to uker før det saken er ferdig utredet.