HV-ungdom driver ingen kamptrening

Medlemmene av Ungdommens Heimevern er vanlig norsk ungdom med interesse for forsvar og friluftsliv. De får ingen opplæring i kampdisipliner mens de er medlem av organisasjonen, opplyser sjefen for Rogaland heimeverndistrikt 08, oberstløytnant Dagfinn E. Torkildsen, til Aftenbladet.