• Kirkens antikvariske vedlikehold likevel ivaretas av staten og forvaltes av Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR) Alley, Ned

KUD: - Tvilsomt om staten eier Nidarosdomen

Kulturdepartementet (KUD) mener det er «tvilsomt» om staten eier Nidarosdomen, går det fram av en epost fra departementets kirkeavdeling til Riksantikvaren.