Avventende til endring av lærerutdanningen

Statsråd Trond Giske vil forandre lærerutdanningen slik at studentene ikke lenger må velge engelsk som ett av to fordypningsfag i fjerde skoleår. Senterpartiet er avventende.