• Skatteetaten skal overta en rekke av Tollvesenets oppgaver, blant annet innkreving av avgifter. En rekke tollansatte må bytte arbeidsplass.

Skatteetaten skal overta oppgaver fra Tollvesenet

Skatteetaten skal overta en rekke av Tollvesenets oppgaver, blant annet innkreving av avgifter. En rekke tollansatte må bytte arbeidsplass.