Handel og Kontor og Virke enige i tariffoppgjøret

Seks timer på overtid kom Handel og Kontor og Virke til enighet i forhandlingene om årets tariffoppgjør