Økt avgift for å sikre elektronisk kino

Avgiften for kino og video bør økes for å sikre omlegging til elektronisk kino. Det foreslår et utvalg som har vurdert kinopolitikken i Norge.