Allmennleger skal få rett til å skrive ut metadon

De stoffavhengiges interesseorganisasjon er svært fornøyd med at sosialminister Guri Ingebrigtsen går inn for at allmennleger skal få skrive ut metadon og subutex. BrukerForeningens leder Per Arvid Eikeland tror det vil medføre at flere får et verdig liv og færre overdoser.