Lettere adopsjonsprosess

Par i Stavanger som ønsker å adoptere barn, skal slippe å havne hos en tilfeldig saks— behandler. Og behandlingstiden skal ned til fire måneder.