Døve i kø for CI-operasjon

Døve står i kø for CI-operasjon som kan gi dem hørsel. Rikshospitalet ønsker 40 slike operasjoner i år, men ligger foreløpig an til 23 operasjoner.