Felles sosialhjelpssatser

Det er flertall på Stortinget for å innføre en felles sats for sosialhjelp i hele landet, melder NRK.