Vellykket flytting av pasienter

Overføringen av pasienter fra det gamle tildet nye Rikshospitalet gikk raskere enn ventet. Fordi andre sykehustok imot 70 pasienter, måtte bare 50 flyttes. Blant dem var 13nyfødte.