Privatskoler fortsatt politisk problem

Utdanningsminister Trond Giskes angrep på privatskolene har provosert Kristelig Folkeparti, Høyre og Frp. Det er strid om i hvor stor grad Ap-regjeringen kan bruke skjønn for å begrense tallet på privatskoler.