Allmennleger fortviler over psykiatrihjelpen

Fire av fem som henvises til spesialist i psykiatri, møter bare sosionom eller sykepleier når de etter måneders ventetid møter til avtalt time.