• Håkon Vold

Finnøy vil ikke ta imot flyktninger

Finnøy kommune ønsker seg nye innbyggere, men ikke flyktninger. Kommunen går ikke aktivt ut og inviterer folk som i utgangspunktet vil være en belastning, sier rådmannen.