• Skal landbruket nå egne klimamål må lystgassutslippene ned. Forskere jobber nå med å finne ut hvor mye som kan oppnås ved å øke pH-innholdet i jorda med alternativer til kalk. Fredrik Refvem

Ingen spøk: Lattergass er klima-versting i landbruket

Jordbrukets andel av de norske utslippene av den kraftige klimagassen lystgass er økt fra 49 prosent i 2005 til over 70 prosent.