UDI tilfreds med Økokrim-konklusjon

Utlendingsdirektoratet (UDI) er tilfreds med at Økokrim ikke har funnet grunnlag for å reise straffesak mot ansatte i UDI eller Utenriksdepartementet (UD) etter påstander om korrupsjon.