Flere førerkort beslaglagt på færre kontroller

Utrykningspolitiet (UP) har hittil i år hatt 30 prosent færre kontroller enn på samme tid i fjor, men likevel har antall førerkortbeslag økt med 4 prosent.