Krever full utredning av forbrenningsanlegg

Naturvernforbundet i Rogaland krever i et innspill til Statens forurensningstilsyn (SFT) at forbrenningsanlegget som Energos skal bygges på Forus vest i samarbeide med IVAR og Lyse Energi må konsekvens-utredes etter plan— og bygningsloven.