LO stiller seg bak lærerne

LO frykter at kampen om lærernes arbeidstid kan forplante seg i resten av arbeidslivet.