Norsk mobilselskap etablerer seg i Sverige

Det norske selskapet Sense Communications etablerer seg i det svenske markedet for mobiltelefoni.Med vår etablering i det svenske markedet øker konkurransen som igjen skaper fordeler for forbrukerne. Sense Communications drives av ambisjonen om å gjøre folks hverdag enklere ved bruk av mobile tjenester.