Hun er dyslektiker, bes skifte studium

Gå en annen vei til gymlæreryrket, blir hun rådet til. Mona E. Strands lese— vansker gjør at hun stanger hodet mot nynorsken.