Jeg har en hilsen med fra Jesus...

Med brødskiver i sekken og gudstro i hjertet går 88 år gamle Olav K. Thingvold 1,5 mil daglig for å ta seg av andre.