Norsk Barnemuseum forsinket

Åpningen av Norsk Barnemuseum kan bli ytterligere forsinket dersom kommunen ikke gir etableringstilskudd.