• Mattilsynet fant feil hos over en firedel av bedriftene som omsetter halal-merket kjøtt.

Halal-smell for 12 av 40 produsenter

Mattilsynet har gjennomført kontroll av 40 virksomheter som omsetter kjøttprodukter merket med ordet «halal». Tilsynet fant feil hos over en firedel av bedriftene.