Grøft i Olav V.s gate

Alle de som foretrekker å ferdes i Olav V. gate på siden mot Breiavatnet, må snarest slutte med det.