Murring i Frp mot vraking av Jon Georg Dale

Flere i Frp reagerer på at valgkomiteen ikke har funnet plass til samferdselsminister Jon Georg Dale hverken i partiets nye toppledelse eller sentralstyret.

Jon Georg Dale, her på besøk i Follotunnelen i fjor som samferdselsminister, er en populær Frp-politiker, både internt og eksternt. Mange Frp-ere vil ha ham med i den sentrale ledelsen i partiet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Slaget om hvem som en dag skal etterfølge Siv Jensen som Frp-leder, er i gang, skriver Aftenposten.

Mange i Frp ser det som mest sannsynlig at Sylvi Listhaug vil overta. Men flere i partiet er også opptatt av at Jon Georg Dale kan være den riktige personen til å lede partiet i fremtiden.

Dales støttespillere er derfor opptatt av at Dale er «i posisjon» og får erfaring fra ledelsen.

Jon Georg Dale

Flere Frp-kilder Aftenposten har pratet med er kritiske til at Dale ikke er foreslått som den andre av to nestledere, sammen med nettopp Listhaug, selv om de to er fra samme fylke.

I mange partier ville en slik geografisk konsentrasjon i partiledelsen vært umulig, men i Frp er man ikke så opptatt og kvotering og geografi.

I stedet ble partiveteranen Terje Søviknes overraskende foreslått. At valgkomiteen i tillegg heller ikke har funnet Dale verdig en plass sentralstyret, gjør enda flere oppbrakt.

Plassen som nestleder ble ledig da daværende andre nestleder Ketil Solvik-Olsen overraskende takket nei til å fortsette.

Også Solvik-Olsen, som er tidligere samferdselsminister, er en het kandidat til ledervervet i fremtiden, selv om hans kandidatur kan være noe svekket av at han i 2017 sa nei til gjenvalg i Stortinget og at han nå bor i USA.

Joviale Dale

Listhaug er populær i partiet – men også kontroversiell. Noen er fortsatt kritiske til hvordan hun håndterte sin avgang som justisminister. Noen har også problemer med hennes verdikonservative standpunkter.

Solvik-Olsen og Dale representerer begge det mer moderate Frp, og de er ikke så profilerte på innvandringsfeltet som Listhaug er.

Flere kilder Aftenposten har snakket med, mener Dale, med sin joviale fremtoning, har et stort potensial som mulig Frp-leder. Han nyter også stor tillit hos Siv Jensen.

– Listhaug og Dale er de klart beste kandidatene til nestledervervene. Derfor burde begge sitte i ledelsen. Så enkelt er det, sier en sentral Frp-kilde som ikke vil navngis.

Dale var Jensens statssekretær i Finansdepartementet frem til han i 2015 rykket opp og ble landbruksminister.

I 2018 etterfulgte han Solvik-Olsen, som da flyttet til USA, som samferdselsminister. I vinter fungerte han som justisminister da Tor Mikkel Wara brått gikk av.

Har fremsnakket Listhaug tidligere

Det har irritert mange at «ingen» visste at Solvik-Olsen trakk seg, før valgkomiteens innstilling ble kjent.

– Hadde vi visst at vi skulle få to nye nestledere og ikke bare én, så hadde mye kunnet se annerledes ut. Da kunne det utmerket godt ha vært umulig for valgkomiteen å komme utenom Dale, sier en sentral Frp-kilde.

Det har også irritert Dales støttespillere at valgkomiteen heller ikke har foreslått Dale til en plass i partiets sentralstyre. Valgkomiteen foreslår at Solvik-Olsen skal overta Søviknes’ plass der. Men mange mener Dale absolutt burde overtatt plassen i stedet.

Flere Aftenposten har pratet med, setter «vrakingen» av Dale i sammenheng med at valgkomitéleder Frank Sve ønsker å «rydde vei» for Listhaug som Jensens etterfølger.

Sve er fylkesleder for Frp i Møre og Romsdal, som er hjemfylket til både Dale og Listhaug. Mange tror Sve ønsker å gi Listhaug et forsprang dagen Jensen går av.

Sve har flere ganger utilslørt plassert Listhaug «foran» Dale og har uttrykt store ambisjoner på hennes vegne. Han har også flere ganger sagt at hun er «Norges mest populære politiker».

Frank Sve.

I et intervju med Aftenposten i september i fjor svarer Sve slik, på spørsmål om Listhaug også er fylkets neste lederkandidat:

– Hun vil ikke ha noen problemer med å takle ledervervet hvis det skulle bli aktuelt. Hun har en utrolig sterk posisjon, lang erfaring og har vært i kommunepolitikken, byrådet i Oslo, hun har erfaring fra privat næringsliv og bred erfaring fra Regjeringen, og en utrolig sterk forankring i partiet.

Sve avviser favorisering av Listhaug

Likevel avviser Sve i dag at han har gjort slike strategiske vurderinger når Dale ikke ble foreslått hverken som en av to nestledere eller i sentralstyret.

– Møre og Romsdal Frp har ved to anledninger sagt at Listhaug er fylkets kandidat i partiledelsen. Det er ikke noe Frank Sve har gjort alene, sier han.

– Men da Solvik-Olsen overraskende trakk seg – åpnet det da ikke opp muligheten for også foreslå Dale?

– Ledelsen og sentralstyret skal gjenspeile hele partiorganisasjonen og medlemsmassen. Det er en totalvurdering som ligger bak. Men dette er det opp til landsmøtet å avgjøre. Landsmøtet eier denne saken.

Han sier at komiteen ikke vurderte å forlenge prosessen for å få innspill på to nestledere da Solvik-Olsen trakk seg like før fristen.

– Det hadde allerede kommet mange innspill til medlemmer av sentralstyret. Komiteen sto fritt til å vurdere kandidatene, sier han.

Det legges også til grunn av Aftenpostens kilder at Siv Jensen har gått god for og akseptert valgkomiteens endelige innstilling.

Dale ønsker ikke duell mot Søviknes

Flere har syslet med tanken om å foreslå Jon Georg Dale som motkandidat til Søviknes på Frp-landsmøtet kommende helg.

Ideen er forkastet. Først og fremst fordi Dale selv ikke ønsker å stille som motkandidat.

Mange er også opptatt av at det ikke er noen vesentlige politiske forskjeller mellom Dale og Søviknes, samt av at Søviknes er en populær og høyt respektert politiker i partiet.

Det vil komme benkeforslag om at Dale skal erstatte en av de andre som valgkomiteen har foreslått inn i sentralstyret – dersom Dale gir sitt samtykke til det.

Det har ikke lykkes Aftenposten å få en kommentar fra Dale på dette, men etter det Aftenposten kjenner til, så avventer Dales støttespillere ennå en tilbakemelding fra Dale på om han ønsker dette.

Frps finanspolitiske talsperson, stortingsrepresentant for Trøndelag, Sivert Bjørnstad, ser gjerne at Dale velges inn i sentralstyret.

– Jon Georg er en mann for fremtiden og en drivende dyktig organisasjonsbygger, i tillegg til at han gjør en solid jobb som en handlekraftig samferdselsminister, et veldig viktig område for partiet. Alt dette tilsier at han bør være en mann for partiets sentralstyre, sier Bjørnstad.

– Hva tenker du om at valgkomiteen ikke foreslo ham inn i ledelsen da Solvik-Olsen trakk seg?

– For meg er ikke det viktigste hva vervet heter, men at de rundt sentralstyrebordet tilsammen utgjør den kompetansen vi har behov for. Jeg mener vi trenger Jon Georgs strategiske evner rundt det bordet.

Reglene i Frp er slik at man ikke setter kandidater opp mot hverandre når de fire faste medlemmene av sentralstyret skal velges. Valget skjer ved at delegatene skriver opp hvilke fire navn man vil ha i sentralstyret, og så blir det de fire navnene som er oppført flest ganger, som får en fast plass.

Publisert: