Rogaland vil ta byråkrater fra Trondheim

Sluttspurten i kampen om hundrevis av arbeidsplasser har startet.

Jan Tore Sanner (H) og Siv Jensen (Frp) er enige om en plan om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

H, Frp og Venstre ble i fjor enige om at «lokalisering skal særlig vurderes i nye regionsentre, også utenom de store byene.»

Nå varsler partiene og Jan Tore Sanner (H) gjennomgang av 1200 årsverk og cirka 600 studieplasser. Dette kommer i tillegg til 630 årsverk som allerede er besluttet flyttet ut av Oslo.

Stavanger under lupen

Disse områdene vurderes nå for lokalisering, ifølge Sanner:

«Nord-Norge, Vestlandet, Stavanger, Agder, Trøndelag og Innlandet».

Fra følgende offentlige sektorer vurderes det nå å flytte statlige arbeidsplasser ut fra Oslo: kunnskap, landbruk, bistand, tilsyn, justis og kultur.

Flytting av Politihøgskolen ut fra Oslo er blant det som nå vurderes.

– Dette er ikke et arbeid som man gjør for å ramme Oslo. Dette er et arbeid for å skape nye arbeidsplasser, flytte ut og skape ny vekst og optimisme mange plasser. Det er ingen som skal si at vi ikke klarer å fylle dette med kompetansearbeidsplasser, sier Harald Tom Nesvik (Frp).

Stavanger har i denne stortingsperioden fått Skatteklagenemnda (40 arbeidsplasser) og deler av oppgavene til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) til Direktoratet for økonomistyring (både til Stavanger og Trondheim).

Aktuelle for flytting

Følgende står på listen over det som nå skal vurderes for «utlokalisering»:

Fornybar AS (Stavanger, Bergen eller Trondheim), Språkrådet (34 ansatte), sentraladministrative oppgaver i kunnskapssektoren (850 årsverk, hvorav 618 i Oslo), landbruksforvaltningen (omfatter over 500 årsverk), Likestillings- og diskrimineringsnemnda (skal til Lillestrøm, Sandefjord, Bergen, Stjørdal eller Bodø), NVE (57 årsverk), Fredskorpset (cirka 40 ansatte. Trondheim, Stavanger eller Førde er aktuelle), miljøvennlige innkjøp (nye Difi-stillinger til Leikanger eller Gjøvik), NAV (fra stat til kommuner i forsøksordning, pluss omorganisering generelt), sekretariatet for Bioteknologirådet (syv stillinger), Politihøgskolen (260 årsverk pluss 670 studenter i Oslo) og Husbanken (kontorstruktur skal vurderes).

Sanner vil ikke love avklaring før valget

– I hvilken grad skal arbeidsledighet og lavkonjunktur vektes?

– Vi tar en vurdering av tilgangen på arbeidskraften for den kompetansen man har behov for. Av de arbeidsplassene som allerede er flyttet ut, vil man se at mange har kommet på Sør- og Vestlandet, sier Sanner til Aftenbladet.

– Dette er ikke motkonjunkturpolitikk. Dette er maktspredning, desentralisering, bygge opp under sterke kompetansemiljøer og ta hele kompetansen i landet i bruk. Det er mye kompetent arbeidskraft i områder som nå er rammet av ledighet som Stavanger-regionen, sier han.

– Når skal beslutningene fattes?

– Flere utredninger er klare i løpet av våren. Da må vi se på om det er behov for nærmere vurderinger.

– Er planen å rekke over hele listen og fatte beslutninger før valget?

– Det kommer an på framdriften i arbeidet. Vi jobber nå målrettet for avklaringer.

– Hva sier du til dem som mener at beslutninger allerede er fattet i hestehandel som en del av kommune- og regionreformen?

– Dette er helt i tråd med borgerlig politikk i mange tiår. Bondevik II førte ut flest arbeidsplasser fra Oslo. Det var ikke så mange under rød-grønt styre, og nå gjennomfører vi kommune- og regionreformen for å spre og desentralisere makt og flytte ut statlige arbeidsplasser i tråd med avtalen mellom regjeringspartiene og Venstre.

– Blir det region- og byauditions i Oslo nå?

– Det plukkes ut tre steder som vurderes i de enkelte tilfellene. At kommuner og byer posisjonerer seg, bidrar til at de blir mer bevisst på hva som er fortrinnet til sin kommune og hvorfor arbeidsplasser skal lokaliseres der, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har opplyst overfor Aftenbladet at det ble flyttet ut eller nyetablert om lag 244 statlige arbeidsplasser i årene 2009–2013.

Harald Tom Nesvik (Frp) svarer dette på spørsmål om lavkonjunktur eller ledighetstall skal vektes i lokaliseringsspørsmålene.

– Det er departementet som har sittet med forhandlinger og vektinger. Det er regjeringen, gjennom sine beslutninger, som sier hvor de ulike virksomhetene skal ligge, så det er på mange måter et regjeringsspørsmål. I Stortinget har vi ikke gått inn i det detaljnivået, sier han.

– En arbeidsplass er like mye verdt i privat som i offentlig sektor, og jeg venter at man tar den totale situasjonen i betraktning. Samtidig skal kompetansebiten være på plass, sier Nesvik til Aftenbladet.

Jan Tore Sanner (H) viser kartet over statlige arbeidsplasser som allerede er besluttet flyttet ut. Nå kommer det en gjennomgang av mulig flytting av ytterligere 1200 årsverk og 600 studieplasser.

Venstre: - Spør andre om hvor Fornybar AS skal

– Jeg er ikke uenig i noe av det Sanner sier til deg, sier André Skjelstad (V), som har forhandlet fram avtale på vegne av Venstre.

Han presiserer at det er viktig å spre og desentralisere makt.

– Dette har vært en jobb, og det har ikke vært noe hestehandel. Venstre har hatt initiativet på å gjøre noe med dette i hele perioden, helt fra «dok8-forslaget» i Stortinget, til avtalen mellom regjeringspartiene og Venstre og det vi ser nå.

– Hva kan Stavanger-regionen håpe på? 50? 100? 200 arbeidsplasser?

– Det vet du at jeg ikke kommer til å svare på. Det er flere vurderinger som skal gjøres. Vurderingene vil skje utover våren og klareres ut fortløpende. Noen vil vi kanskje vurdere enda nærmere. Vi kommer til å lande mye av det som er lagt fram i dag, fortløpende.

– Skal Venstre være med på alle beslutningene?

– Vi vil være med på alle beslutningene hvor Venstre er en del av avtalen.

– Inkludert fornybarfondet?

– Ja.

– Departementet sier de skal avgjøre lokalisering?

– Det får de si som de vil.

– Er det besluttet lokalisering av fondet?

– Det får du spørre andre om. Jeg svarer ikke på det, sier Skjelstad.

Fredskorpset til Stavanger?

40 ansatte i Fredskorpset kan bli flyttet til Stavanger, Trondheim eller Førde. Venstres Sveinung Rotevatn har varslet at Venstre vil kjempe for Førde, men de to andre kandidatene gir seg ikke uten kamp.

Trondheim har tilsynelatende god medvind allerede.

Kulturrådet anbefalte å legge sitt nye avdelingskontor til Stavanger eller Bergen, men kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) trosset denne uken rådene og la Kreativt Norge, som blant annet skal forvalte over 300 millioner kroner, til Trondheim.

For øvrig varslet Helleland denne uken også flytting av om lag ti arbeidsplasser på museumsfeltet i Kulturrådet fra Oslo til Bodø.

Linda H. Helleland (H) er denne uken blitt kritisert for å overse faglige kriterier i beslutningen om å flytte statlige kulturjobber til Trondheim.

Landsbruksforvaltningen skal vurderes samlet med tanke på utflytting av arbeidsplasser, men Trondheim er allerede blinket ut som høyaktuell plassering og er nevnt eksplisitt i avtalen.

Regjeringen skal innen 1. juli utrede en hensiktsmessig forvaltning og og arbeidsdeling mellom kommuner, fylkesmenn og Landbruksdirektoratet.

Utredningen vil inneholde hvilke oppgaver og enheter som kan flyttes til ulike deler av landet, «blant annet i Trondheim», er blant formuleringene som er brukt. Direktoratet har i dag 224 ansatte i Oslo og Alta, hvorav 194 i Oslo. Landbruksforvaltningen hos fylkesmennene består av cirka 300 årsverk.

I utgangspunktet kunne landbruksfylket Rogaland hatt gode sjanser. Men mye er på vei til Trondheim allerede.

Les også

Regjeringen flytter hundrevis av statlige arbeidsplasser ut av Oslo

Les også

Lånekassen består i Stavanger: - Svært gode nyheter

Overfor Aftenbladet opplyser en sentral kilde at Trøndelag skal belønnes som følge av fylkessammenslåingen mellom Sør- og Nord-Trøndelag.

Overfor Adresseavisen bekrefter Høyre og Venstre at store deler av landbruksforvaltningen kan bli sendt til Trøndelag og Steinkjer.

– De politiske føringene som er lagt, er svært sterke for Trøndelag, sier Høyres Frank Jenssen og Venstres André N. Skjelstad til Adresseavisen.

Erna Solberg (H) skal snart presentere lokaliseringen for fornybarfondet, får Aftenbladet opplyst.

Kilder: - Beslutning om Fornybar AS er tatt

I Stavanger er det knyttet størst forventninger til plasseringen av fornybarfondet (Fornybar AS).

Aftenbladet får opplyst at regjeringen har konkludert og at planen er at statsminister Erna Solberg (H) selv kommer til å selge ut saken til pressen om kort tid.

Olje- og energidepartementet ba i januar Deloitte peke på om Stavanger, Bergen eller Trondheim er best egnet som lokalisering for Fornybar AS. Rapporten er ferdigstilt, men holdes hemmelig.

Investeringsfondet skal forvalte opptil 20 milliarder kroner og sysselsette alt fra 20 til 120 ansatte.

Selv om dragkampen om Fornybar AS tilsynelatende er ferdig, varsles det nå kamp fra Rogaland om andre statlige arbeidsplasser.

Geir Pollestad (Sp) ønsker statlige landbruksjobber til Rogaland.

Vil ha bondebyråkrater til Rogaland

Geir Pollestad (Sp) stusser over signalene om at over 200 arbeidsplasser i landbruksbyråkratiet er på vei til Trondheim.

– Jeg er veldig overrasket over at Rogaland ikke er nevnt som aktuell lokalisering. Hvor er rogalandsrepresentantene i regjeringen og i Venstre? I tillegg må Greater Stavanger og NHO Rogaland komme på banen, sier Pollestad.

– Rogaland er et veldig aktuelt fylke. Vi er et stort landbruks- og matfylke på en rekke områder. Lokalisering i Rogaland vil også være naturlig i perspektivet med nedgangstiden som følge av oljenedturen.

– Er dette din eller Senterpartiets mening?

– Jeg vil tro parlamentarisk leder Marit Arnstad (fra Nord-Trøndelag) har et litt annet syn. Men jeg synes det er påfallende taust fra denne regionen, bortsett fra på fornybarfondet. Når disse statlige arbeidsplassene nå dukker opp, mener jeg aktørene må være veldig frampå.

– Er det vits i da? Statsråder skjærer gjennom til slutt uansett?

– Det handler om å gjøre det vanskelig for en statsråd å velge vekk Rogaland.

– Hva sier du til at denne regjeringen allerede har flyttet ut flere statlige arbeidsplasser enn de rød-grønne klarte i forrige periode?

– Jeg har vært tydelig på at vi ikke gjorde nok, men denne regjeringen driver en storstilt sentralisering på en rekke områder. Politireform, NAV-reform, regionreform, forsvaret, skatteetaten og kommunereform er eksempler. Nå deler de ut smuler som kompensasjon, sier han.

Les også

For få statlige arbeidsplasser i Rogaland er ikke problemet, poenget er at de andre storbyregionene har for mange

Også fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) varsler kamp om landbruksjobbene.

– Dette skal det kjempes hardt for og jobbes veldig målrettet med. Det er mye som taler for Rogaland i den saken, sier Tengesdal, som allerede har tatt et initiativ overfor blant andre Fylkesmannen i Rogaland.

– Regjeringen og Venstre gjør hvert fall noe. Det er langt mer enn det Geir Pollestad kan si at de rød-grønne gjorde, sier Iselin Nybø (V).

– Skjevfordeling

Både Næringsforeningen i Stavanger-regionen, NHO Rogaland og Greater Stavanger har flere ganger belyst skjevheten i fordelingen av statlige arbeidsplasser til Rogaland sammenlignet med andre byregioner i Norge.

Da Aftenbladet avdekket at regjeringspartiene og Venstre ikke ville nå sin selvpålagte tidsfrist om å legge fram planen før jul, påpekte Harald Minge i Næringsforeningen en «skremmende» forskjellsbehandling i disfavør av Stavanger-regionen:

  • Ingen andre storbyregioner bruker så lite statlige penger på forskning og kompetanse.
  • Universitetet og sykehuset er ofre for en langvarig skjevfordeling.
  • Regionen har «kun» 13.000 av 295.000 statlig ansatte.
  • 2 av 25 sysselsatte jobber i staten. Oslo og Trondheim har 4 av 25 sysselsatte, Bergen mer enn 3 av 25 sysselsatte og Tromsø 6 av 25 sysselsatte, ifølge foreningens dypdykk i SSB-tall.
  • Stavanger-regionen kommer dårligst ut (21 prosent) på statens andel av sysselsettingsveksten fra 2008 til 2015. Prosenttall i andre regioner: Kristiansand (66), Trondheim (54), Oslo (48), Tromsø (42), Bergen (32).

Nå skriver Minge i en kommentar til Aftenbladet:

«Det mest positive: Regjeringen viser betydelig vilje til å stoppe sentraliseringen av statlige arbeidsplasser. Det er ingenting som tyder på at Stavanger-regionen blir prioritert spesielt. Av de 630 som er bestemt flyttet er kun 55 plassert i Stavanger-regionen, under halvparten av for eksempel Bergen.

Regjeringen er i den videre prosessen nødt til å ta hensyn til den enorme skjevfordelingen mellom Stavanger-regionen og de andre storby-regionen når det gjelder de neste 1200 som vurderes videre. Nå finnes det en mulighet for å starte jobben med å utjevne noe av dette, men da må Stavanger-regionen tilgodeses. Vi har drøyt 10.000 færre statlige ansatte enn i både Bergen og Trondheim. Selv om vi får alle de nye arbeidsplassene som skal fordeles, vil vi ligge langt bak», skriver Minge.

Les også

Arbeidsplasser i julegave fra Oslo ryker

Les også

Statlige arbeidsplasser til Stavanger

– Stavanger-regionen er dobbelt sårbar

Greater Stavanger har hatt en viktig rolle i Rogaland i kampen om å få Fornybar AS til Stavanger.

Administrerende direktør Kristin Reitan Husebø i Greater Stavanger påpeker skjevfordelingen som blant andre Næringsforeningen har vist til.

– Verdiskapingen fra offentlig sektor i vår region er lav sammenlignet med andre storbyer. Greater Stavanger er opptatt av verdiskapingen totalt sett, og i det bildet er offentlige arbeidsplasser viktige. Vi har blant annet jobbet som koordinator i arbeidet med å få Fornybar AS til vår region i et bredt partnerskap med andre. Å legge Fornybar AS til Stavanger-regionen vil være en vitamininnsprøytning for næringsutvikling, sier hun.

– I den situasjonen vi er i nå ser vi hvor sårbare vi er med en nokså ensidig næringsstruktur. Når vi ikke har en motvekt, slik som andre regioner med en høyere andel statlige arbeidsplasser har, er vi dobbelt sårbare. I et sånt bilde er det å få statlige arbeidsplasser enda viktigere.

– Bør oljenedtur og arbeidsledighet vektes når regjeringen de neste månedene skal ta beslutninger om lokalisering?

– Hva Fornybar AS angår, så mener jeg ikke det, der er det stavangerregionens faglige og kompetansemessige klare fortrinn som veier tyngst. Men for statlige arbeidsplasser generelt mener jeg at det ikke er dumt å se på helheten i hvor robuste regionene er. Det er en svakhet for oss at vi er så tungt vektet mot oljerelatert virksomhet. Når vi i tillegg er svakt posisjonert med statlige arbeidsplasser, har vi en dobbel ulempe i nedgangstider. Da kan statlige arbeidsplasser virke balanserende på sysselsetting og verdiskaping, sier hun.

– De statlige myndigheter må ikke tenke at Stavanger-regionen alltid klarer seg selv, selv om regionen historisk har vært dyktig til å bygge opp verdiskaping, sier Greater-sjefen.

Publisert: