Aps nye metoo-regler er snart klare: Foreslår ikke forbud mot nachspiel

Ap skal gi alle varslere individuell behandling, og den det varsles om skal få gi sin versjon. Dette er blant forslagene fra Aps eget metoo-utvalg.

Forslag til nye regler for behandling av metoo-saker i Ap er snart klare.
  • Alf Ole Ask
  • Thomas Spence
  • Stine Barstad
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

Arbeiderpartiets tusenvis av fritidspolitikere er ikke omfattet av Arbeidsmiljøloven i sitt forhold til partiet.

Utvalget som har sett på nye retningslinjer mot seksuell trakassering og behandling av varslere, mener de samme regler skal gjelde for tillitsvalgte i partiet som for ansatte i arbeidslivet for øvrig.

Aps utvalg ledes av Pål Kulø Lønseth, tidligere statssekretær i justisdepartementet. I dag leder han granskningsenheten i revisjons- og konsulentselskapet PWC.

Tidligere statssekretær Pål Kulø Lønseth har ledet arbeidet med Aps nye regler.

Den endelige innstillingen fra utvalget legges frem for Arbeiderpartiets sentralstyre 11. juni. Sentralstyret skal formelt vedta nye regler.

Det gjenstår å trekke noen konklusjoner, men hovedtrekkene i forslagene er klare, sier Lønseth.

Oppdaterte regler

Utvalgets mandat har vært å modernisere eller oppdatere dagens retningslinjer mot seksuell trakassering, og komme opp med forslag til prosedyrer for håndtering av varslersaker. Herunder også sanksjoner.

– Blant medlemmer i et politisk parti er det helt legitimt med maktkamp og motsetninger. Blir det ikke da galt å legge Arbeidsmiljølovens krav til et psykososialt arbeidsmiljø til grunn?

– Nei, jeg mener at selv om det er personlige og politiske motsetninger kan man da oppføre seg ordentlig mot hverandre, sier Lønseth.

Individuell behandling

Ifølge Lønseth skal hver varsler få sin sak behandlet individuelt. Og den det varsles om skal få komme med sin versjon, såkalt kontradiksjon.

– Retten til kontradiksjon blir et bærende prinsipp, forklarer han.

I kjølvannet av varslingssakene i politikken gjennom vinteren, har partiers og andre frivillige organisasjoners behandling av slike saker vært omdiskutert.

Det har vært debatt om blant annet hvilket innsyn den det skal varsles om skal få, og ikke minst om ledelsen i en organisasjon skal komme med en konklusjon.

– Men om en det varsles om er sykmeldt, vil en likevel kunne konkludere?

– Jeg vil ikke kommentere det nærmere i detalj og forstår hvor du vil hen. Men rent prinsipielt kan jeg se at det kan skje, fordi en kan ikke la slike saker pågå i det uendelige, sier han.

I varslersaken i vinter mente Trond Giske at han ikke fikk komme med et godt nok tilsvar til påstandene om trakassering fordi han var sykmeldt.

Partiet mente den nå avgåtte nestlederen fikk tilstrekkelig anledning til å gi sin versjon i to møter.

I kjølvannet av varslersakene mot Aps tidligere nestleder Trond Giske satte partiet ned et utvalg som legger frem nye forslag til retningslinjer og prosedyrer.

Hva skal behandles?

Utvalget slår fast at de sakene Ap skal behandle må ha skjedd på partiarrangementer eller i nær tilknytning til slike, eller når en person har representert partiet.

Her vil det være rom for tolkninger: Når er for eksempel statsråder eller stortingsrepresentanter bare privatpersoner?

Sanksjoner

Reglene vil også inneholde en foreldelsesfrist, men dette er ikke fastlagt i detalj ennå.

– Men det vil bygge på de reglene som finnes i Likestillingsloven og Straffeloven, sier utvalgslederen.

For tillitsvalgte som får sitt verv fra årsmøter eller landsmøter, er det ikke like lett å komme med sanksjoner. Lønseth sier at utvalget vil komme med forslag om dette som spenner fra tidsbegrenset suspensjon til eksklusjon.

Les også

Trond Giskes komité på metoo-møte hos likestillingsministeren

Les også

Reaksjoner etter Giske-comeback

Alkohol og nachspiel

Lønseth sier at utvalget også jobber med å klargjøre hva man legger i begrepet «upassende oppførsel».

Alkohol på arrangementer i partiene er blitt et tema i kjølvannet av metoo-varslene. Lønseth sier at han mener det er utenfor utvalgets mandat å vurdere alkoholforbud på Aps arrangementer.

I dag er ordningen at deltagere på fester i partiet må betale alkohol selv.

– Hva med forbud mot at for eksempel statsråder skal delta på nachspiel?

– Det kommer vi heller ikke til å foreslå. Jeg synes statsråder bør gå på nachspiel. Nachspielet er ikke problemet, det er hvordan man oppfører seg der som kan bli det, sier Lønseth.

Publisert: