Full splid mellom Jensen og kontrollkomiteens leder

Mye omtalte dokumenter i SSB-saken er ikke blitt manipulert og innholdsmessig endret, ifølge finansministeren. Kontrollkomiteens leder har motsatt konklusjon.

Finansminister Siv Jensen (Frp) flankert av finansråd Hans Henrik Scheel (t.v.) og ekspedisjonssjef Amund Holmsen under høringen om SSB-saken torsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

Notatene stammer fra møter mellom den avgåtte SSB-sjefen Christine Meyer og Finansdepartementet i fjor.

– I noen av de dokumentene gir de manuelle påtegningene en helt annen konklusjon enn det som sto i dokumentet opprinnelig, i noen tilfeller faktisk stikk motsatt konklusjon. Meningsinnholdet er endret, sier Dag Terje Andersen (Ap), som er leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Heller ikke SVs Torgeir Knag Fylkesnes fester lit til finansminister Siv Jensens (Frp) forklaring i torsdagens høring om saken.

– Man har skrevet i margen på disse dokumentene mange måneder etter at de har vært arkivert. Det er åpenbart at man har manipulert dokumentene og forsøkt å gi et annet inntrykk av hva som er meningsinnholdet, sier han til NTB.

– Interne dokumenter

Ifølge Jensen ble håndskrevne merknader på dokumentene fra embetsverkets side i etterkant gjort for å hjelpe leseren til å se hva som var unøyaktig og feil.

– Dokumentene er ikke endret, understreket hun i den åpne delen av høringen.

Dokumentene er unntatt offentlighet fordi de var interne, og de er ikke er å betrakte som saksdokumenter, fremholdt finansministeren.

– De interne dokumentene som er gjenstand for dagens høring, er ufullstendige og har feil og mangler ved seg, sier hun til NTB.

– Vi har sendt over to versjoner, både én uten påtegnelser og én med, nettopp for å vise at vi ikke har forsøkt å endre dokumentenes karakter, men drive leseveiledning, uttaler Jensen.

Hun viser til at Sivilombudsmannen ikke har hatt merknader til dette og svarer kontant nei på spørsmål om departementet har forsøkt å manipulere dokumentene.

Ulike versjoner

Stortinget fikk innsyn i dokumentene først etter en klage fra VG til Sivilombudsmannen. Notatene er unntatt offentlighet, men Dagens Næringsliv kunne i februar fortelle at departementet gjorde påtegnelser på notatene to dager før de ble sendt til Sivilombudsmannen 10. januar i år.

Notatene er sentrale, ikke minst fordi Jensen og Meyer har ulike forklaringer på hvordan møtene forløp. Jensen har forklart at hun advarte Meyer mot å fortsette med omorganiseringen av SSB. Advarslene skal ha blitt framsatt på to møter i januar og ett i september i fjor, men dette er noe Meyer bestrider.

Meyer får ikke innsyn i de hemmeligholdte notatene, selv om hun var til stede på de tre møtene som notatene er knyttet til.

Ifølge Dagens Næringsliv vil hun klage på avgjørelsen. Hennes advokat Dag Steinfeldt mener hun er å regne som part i saken, ettersom konflikten med Jensen endte med at Meyer fratrådte stillingen som SSB-sjef.

«Møkk lei»

SVs Fylkesnes er «møkk lei» det han beskriver som hullete forklaringer og påstander han mener ikke kan dokumenteres fra Jensens side.

– Spørsmålet er om vi har en finansminister vi kan stole på, sier han.

Kontrollkomiteen tar sikte på å avgi sin innstilling i saken tirsdag 20. mars.

– Hvilken reaksjonsform det blir, vil jeg ikke si noe om før innstillingen er avgitt, sier Andersen til NTB.

Kontrollsaker kan ende med ulike grader av kritikk av den ansvarlige statsråd eller det kan i ytterste konsekvens blir fremmet mistillitsforslag.

Publisert: