Forskere fant kreft i rotter etter mobilstråling

Kan mobilstråling gi kreft? Ja, hevder forskerne bak to store rotteforsøk som ble fullført i fjor. - Vi baserer oss ikke på enkeltstudier, sier Direktoratet for strålevern.

Publisert: Publisert:

To omfattende studier, en italiensk og en amerikansk, kom til samme slutning i fjor: Mobilstråling kan utløse visse typer kreft i rotter. Her er noen av de italienske rottene, som ble utsatt for samme nivå av stråling som folk flest lever i. Foto: Ramazzini-instituttet

 • Ingeborg Eliassen, Investigate Europe
  Investigate Europe
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Vanlig mobilbruk utgjør ingen helsefare, sier strålevernmyndighetene. Men i USA og Italia hevder forskere i nye, store og langvarige forsøk med rotter at det ikke stemmer.

To omfattende studier, en italiensk og en amerikansk, kom til samme slutning i fjor: Mobilstråling kan utløse visse typer kreft i rotter. Her er noen av de italienske rottene, som ble utsatt for samme nivå av stråling som folk flest lever i. Foto: Ramazzini-instituttet

Forrige gang en viktig institusjon skapte tvil om at mobilbruk var trygt, var i 2011. Da fastslo kreft-enheten i Verdens helseorganisasjon, IARC, at stråling fra radiofrekvente elektromagnetiske felt “trolig” er kreftfremkallende for mennesker. De bygde dette på to epidemiologiske studier som viste at mobilbruk økte faren for en type ondartet hjernekreft og en godartet kreft i øret.

Langtfra alle var overbevist. Året etter overprøvde et offisielt norsk ekspertutvalg konklusjonen fra de 31 forskerne i arbeidsgruppen til International agency for cancer research. Og i 2013 mente alle de nordiske strålevern-myndighetene at enda nyere studier av mobilbruk og hjernekreft ikke viste økt risiko. Men de erkjente at det fortsatt var “begrensede data for risikoen ved bruk av mobiltelefon lenger enn 13-15 år”.

LES MER NEDERST I ARTIKKELEN OM:

 • Strålevernet baserer seg på omstridt forskergruppe

Verdens største studie

Nye fem år er gått. I fjor kom to svære studier på mobilstråling og kreft, en fra hver side av Atlanterhavet. Begge sa omtrent det samme: At det var sammenheng mellom mobilstråling og visse typer kreft i rotter.

Den ene kan knapt bli mer offisiell - og er den største i sitt slag noen sinne. Den ble laget av USAs nasjonale toksikologi-program, som ligger under helsedepartementet. Forskerne hadde jobbet med den i over ti år, og den hadde kostet over 25 millioner dollar.

De utsatte flere tusen rotter og mus for sterk mobilstråling, ni timer i døgnet, over lang tid. De fant DNA-skader i hjernen på mus, og bestrålte hann-rotter utviklet betydelig flere ondartede svulster på nerveceller i hjertemuskelen enn artsfrendene som ikke ble bestrålt. De utviklet også oftere hjernekreft.

– Det er helt feil å avvise disse to studiene fordi de ble gjort på dyr, mener Anthony B. Miller, en veteran i kanadisk kreftforskning. Foto: Ingeborg Eliassen

Eksplosivt

Teamet til Michael Wyde var fullt klar over hvor eksplosive disse funnene var. Derfor utnevnte instituttet 15 utenforstående eksperter til å granske dem. De satt sammen i flere dager før de slo fast at resultatene holdt vann: Det var “klare bevis” for at høyfrekvent stråling av rotter kan gi dem kreft.

Dette er akkurat det både europeiske og amerikanske myndigheter har avvist. Lederen for the US Food and Drugs Administration, som opprinnelig ba om studien, rykket raskt ut mot konklusjonene i rapporten. Forskerne hadde utsatt forsøksdyrene for “ekstremt høye nivåer av høyfrekvent stråling”, så resultatene kunne ikke overføres på folks mobilbruk.

Det samme bemerker Tone-Mette Sjømoen, fagdirektør i Direktoratet for strålevern. Men legger til: - Dyrestudien virker bra metodisk gjennomført og vil nok telle i det totale kunnskapsbildet.

Samme funn i Italia

Innvendingen om strålenivået ble noe svekket av et annet stort rotteforsøk, i Italia. Kreftforsker Fiorella Belpoggi og hennes team ved Ramazzini-instituttet i Bologna bestrålte flere tusen rotter av samme slag som i USA, livet ut. Forskjellen var at disse forskerne bare utsatte dyrene for strålenivåer som tilsvarer det vanlige mobilbrukere opplever. Men de fant økning i samme type svulster som de amerikanske kollegene hadde kartlagt.

– Dette er første gang at samme kreftfremkallende effekter fra høyfrekvent stråling er dokumentert i to uavhengige eksperimenter som er gjennomført etter strenge laboratorie-standarder, sier Belpoggi til Investigate Europe.

Det må få følger, mener hun: IARC bør oppgradere elektromagnetiske felt fra “muligens kreftfremkallende for mennesker” til “sannsynligvis kreftfremkallende”.

Igjen er langt fra alle overbevist. - Som fagmyndighet kan vi ikke se på en og en studie. En studie alene er ikke nok til å snu helt om på et etablert kunnskapsbilde som har vært det samme i flere tiår, sier fagdirektøren i Direktoratet for strålevern.

ICNIRP, den tysk-registrerte forskningsorganisasjonen som setter strålegrensene nesten alle europeiske land retter seg etter, deler ikke konklusjonene i den amerikanske studien. - Trolig har oppvarmingseffekten av store hannrotter bidratt til den økte risikoen for hjertesvulst, sier Eric van Rongen til Investigate Europe.

Som rotter, så mennesker?

Telenor vil gjerne ha klare svar, ifølge konsernets stråleekspert, Stein Erik Paulsen. - Hvis noe skulle vise seg å medføre en dokumentert risiko, vil jeg ha det på bordet så fort som mulig. Men det er litt pussig at de ikke fant økt hyppighet av kreft i kvinnelige rotter. Det virker også rart å trekke nærmere paralleller mellom hannrotter og mennesker enn mellom hannrotter og hunrotter, sier han.

Det er helt feil å avvise disse to studiene fordi de ble gjort på dyr, mener derimot Anthony B. Miller, en veteran i kanadisk kreftforskning. Dokumentasjonen som foreligger, er overveldende, mener han. I dag jobber 87-åringen for å få IARC til å oppgradere mobilstråling til den skarpeste kategorien, “kreftfremkallende for mennesker”.

– Kreft i dyr er et klart tegn på at vi står overfor noe som - hvis det blir overført bredt på mennesker - vil gi store kreft-epidemier de neste 20 eller 30 årene. Hvis vi ikke gjør noe, spår Miller.

Nettsted: https://www.investigate-europe.eu/

Publisert:
 1. – Troll og blindpassasjerer i samfunnsdebatten

 2. – Hvorfor slår ikke mediene stort opp at medisiner anses å være tredje største dødsårsak?

 3. Etterlyser føre-var-prinsipp for 5G

 4. Norske skoler satser trådløst, mens franske skoler skal skru av

 5. Alle vil bli først til 5G-samfunnet. Men hvem skal betale?

 6. Forskere fant kreft i rotter etter mobilstråling

 1. 5G - det nye mobilnettet
 2. DNA
 3. Genetikk
 4. Kreft
 5. Stråling