• - Jeg ønsker å være tydelig på at det ikke skal være tillatt å erverve eller inneha slike, sier Storberget. Scanpix

Vil ha strengere våpenkontroll