Kronprins Haakon til Mongolia

Kronprins Haakon skal i neste uke besøke Mongolia som representant for FNs utviklingsprogram UNDP.