Vil lovfeste aktors plikt til å frafalle tiltale

KROM — Norsk forening for kriminalreform vil lovfeste aktors plikt til å frafalle tiltalen eller deler av tiltalen i straffesaker der det er klart at bevisene ikke holder.