Flere dødsulykker på jobb

Antall dødsulykker i norsk arbeidsliv øker for andre år på rad.