Omstridt avgjørelse om Treholt-dommen

Gjenopptakelseskommisjonen er splittet, og får kritikk for sin avgjørelse om at Arne Treholt ikke skal få gjenåpnet straffesaken fra 1985.