Ikke fornøyd med Mattilsynets rutiner

En intern revisjon av Mattilsynets kjøttkontroll avdekket at rutinene er for dårlige.