– Sentralbanksjefen handler for sent

Renta skal ned også i Norge, mener ekspertene. Men sentralbanksjef Svein Gjedrem får kritikk for å handle for sent.