Vi legger igjen to milliarder kroner på julebordene