• FOTO: Forsvaret

Norge trapper opp innsatsen i Afghanistan