• Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Øgleskjeletter skal graves ut på Svalbard