LO følger opp klimatiltak, næringslivet avventende