Internasjonale eksperter skal granske E.coli-smitten