Styrker politiinnsatsen mot voldtekter

Politiet trapper opp innsatsen mot voldtekter og oppretter en ny, nasjonal voldtektsenhet.