Norske soldater i Afghanistan frykter for sikkerheten