• Heiko Junge, Scanpix

Ola Soldat kvier seg for å reise ut