SMS-krasj rammer millioner

2,7 millioner Telenor-kunder er onsdag kveld forhindret fra å sende tekstmeldinger.